• W #1
  Silkscreen
  11"x14"
  Edition of 5
 • W #2
  Silkscreen
  11"x14"
  Edition of 8
 • Community, Identity, Stability (Singularity, Promiscuity, Volatility)
  Silkscreen
  22" x 30"
  Edition of 6